Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 3-7-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,
Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:
1-)Αναμόρφωση προϋπολογισμού Συλλόγου χρήσεως 2014.
2-)Εκθέσεις ελέγχων υπ’αριθμ. 20056/2014, 20057/2014, 20063/2014, 20065/2014 & 20075/2014, 20076/2014.
3-)Ενημέρωση για εξελίξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4-)Αιτήσεις.
5-)Υπηρεσιακά σημειώματα.
6-)Βοηθήματα.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης