Ανακοίνωση Συντονιστικής 2021- Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση απόφασης της  Διεύθυνσης Δασών Περιφερειακής Ενότητας  Θεσσαλονίκης  με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη όλων των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α νυν Δημοτικών Ενοτήτων – Κοινοτήτων των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Δέλτα , Χαλκηδόνας , Ωραιοκάστρου , Πυλαίας-Χορτιάτη , Παύλου  Μελά , Λαγκαδά , Βόλβης , Καλαμαριάς , Αμπελοκήπων- Μενεμένης Θεσσαλονίκης , Κορδελιού-Ευόσμου και Νεάπολης- Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης   και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

              Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την  συνημμένη υπ’ αριθμ. 100321/07-06-2021 (ΑΔΑ:  6ΕΡΡΟΡ1Υ-ΕΑ5) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε η τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 5494/05-02-2021 (ΑΔΑ: 6Δ2ΙΟΡ1Υ-1ΑΦ) απόφασής της  με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη όλων των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α νυν Δημοτικών Ενοτήτων – Κοινοτήτων των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Δέλτα , Χαλκηδόνας , Ωραιοκάστρου , Πυλαίας-Χορτιάτη , Παύλου Μελά ,Λαγκαδά, Βόλβης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων- Μενεμένης Θεσσαλονίκης , Κορδελιού-Ευόσμου και Νεάπολης- Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης   και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναμορφωμένου, θεωρημένου και αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε Θεσσαλονίκης , εντός αποκλειστικής προθεσμίας με καταληκτική ημερομηνία την 3η Δεκεμβρίου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 23η Δεκεμβρίου 2021.Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 5494/05-02-2021 (ΑΔΑ: 6Δ2ΙΟΡ1Υ-1ΑΦ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης. Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας