Ανακοίνωση Συντονιστικής 29-6-2021 – Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΜΑ (myproperty) – Απόφαση E.2129/2021 Α.Α.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων ΦΜΑ μέσω της ηλεκτρο-νικής εφαρμογής myproperty – Απόφαση Ε.2129/28-6-2021 Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για να λάβετε γνώση, την απόφαση Ε.2129/28-6-2021 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής myproperty». Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση, από 29-6-2021 οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myproperty, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται σ’ αυτή, δηλ. εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ακινήτου σε περιοχή όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και δηλώσεις που αφορούν στη ματαίωση σύνταξης συμβολαίου, εφόσον οι αρχικές είχαν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο. Για κάθε άλλη περίπτωση υποβολής δήλωσης ΦΜΑ (π.χ. σύστασης ή τροποποίησης οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών, φόρου κληρονομίας, επανάληψης ή διόρθωσης συμβολαίου, κ.λπ.) εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται με την απόφαση Α.1137/2020.

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι δηλώσεις που υποβλήθησαν μέχρι και 28-6-2021 σε έντυπη μορφή, διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myproperty.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής myproperty, μπορείτε να απευθύνεστε στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης της Α.Α.Δ.Ε. 213-1621000, με επιλογή από το μενού 1 (Υπηρεσίες TAXISnet) και στη συνέχεια 2 (myproperty).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας