Ανακοίνωση Συντονιστικής 2-7-2021 – Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική αποστολή των καταστάσεων διαθηκών

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική αποστολή των καταστάσεων διαθηκών»

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

σε συνέχεια της από 18-6-2021 ανακοίνωσης σχετικά με την ηλεκτρονική αποστολή των καταστάσεων διαθηκών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, και εν αναμονή εξελίξεων επί του ανωτέρω θέματος σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διευκρινίζουμε τα εξής:

Ένεκα των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID-19 σε δικαστήρια, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ., καλείστε να αποστείλετε την κατάσταση διαθηκών Μαρτίου-Ιουνίου 2021 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση kat.zonton.diatheton@protodikeioathinon.gov.gr, με μορφή .pdf, ή σκαναρισμένη (όπως διευκολύνεται κάθε συνάδελφος), είτε ταχυδρομικά.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας