ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 ΘΕΜΑ: «Επείγουσα ενημέρωση για την ισχύ της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενημερωθήκαμε από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι αναμένεται άμεσα επίσημα ανακοίνωσή του για την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017και την ισχύ της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας