ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 14/5/2024

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 23/4/2024

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16/4/2024

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

Ανακοίνωση Συλλόγου-Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη 16.4.2024

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη 16.04.2024 και ώρα 15:30’

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 15:30,  θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους, με θέμα: «Νόμοι περί αυθαιρέτων – Β’ μέρος».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί α) με φυσική παρουσία στον α’ όροφο του Συλλόγου και β) μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, χρειάζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ήδη έχετε για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει ακολουθείτε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού θα γίνεται μέχρι την Τρίτη 16.04.2024 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, καλό θα ήταν να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

          Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος ΣΕΣΣΕ-Golden Visa-ορθή επανάληψη

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις διατάξεων άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το άρθρο 64 Ν.5100/2024 (Α΄49) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις», που επισυνάπτεται στην παρούσα, επήλθαν αλλαγές στις διατάξεις άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”).

Ειδικότερα, με το άρθρο 64 Ν.5100/2024 με τίτλο «Άδεια διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία» αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 100 [(Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) (άδεια διαμονής «τύπου Β.5»)] και 176 παρ. 49 [εξουσιοδοτικές διατάξεις] Ν.5038/2023, και συνοπτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής:

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής διάρκειας πέντε (5) ετών σε πολίτες τρίτων χωρών (“Golden Visa”), από τις 31 Μαρτίου 2024 θα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Στην Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης και στα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους, η αξία της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος αυξάνεται στις 800.000 ευρώ. ( από τις 500.000 ευρώ).
  •  Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η αξία της ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα ακίνητο (όχι σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας) επιφάνειας τουλάχιστον 120 τ.μ. Επιτρέπεται η αγορά ποσοστού εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του οποίου διαμορφώνεται αντίστοιχα στις 800.000 και 400.000 ευρώ σε περίπτωση συζύγων ή συμβίων με σύμφωνο συμβίωσης.
  • Για κτίρια που έχουν σήμερα διαφορετική χρήση και μετατρέπονται σε κατοικίες (π.χ. κτίρια γραφείων, καταστήματα ή βιομηχανικά ακίνητα που θα μετασκευαστούν για να είναι κατοικήσιμα κ.α.). Το ελάχιστο ύψος επένδυσης διαμορφώνεται στις 250.000 ευρώ. Η μετατροπή της χρήσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Απαγορεύεται  η χρήση τους ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης.
  • Ειδικώς στις περιπτώσεις επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας που αποτελείται από προς αποκατάσταση ή ανακατασκευή διατηρητέο κτίριο ή τμήμα διατηρητέου κτιρίου ή εντός της οποίας ευρίσκεται διατηρητέο κτίριο, η ελάχιστη αξία κτήσης της κατά τον χρόνο απόκτησής της καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Η επένδυση του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο. Στην περίπτωση επένδυσης μέσω αγοράς σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του ποσοστού συγκυριότητας καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, τηρουμένων των όρων των προηγούμενων εδαφίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί κατά την μεταβίβαση του ανωτέρω ακινήτου καθώς σύμφωνα με την σχετική διάταξη του ανωτέρω άρθρου, η μεταβίβαση του ακινήτου της περίπτωσης αυτής προτού ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάσταση ή ολική ανακατασκευή του είναι άκυρη.
  • Οι άδειες διαμονής μπορούν να ανανεώνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα (πέντε χρόνια) εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή. Αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο, πρόσθετη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας διαμονής είναι να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του κτιρίου. Αν ο επενδυτής πουλήσει το ακίνητο τότε η άδεια διαμονής του ανακαλείται και ο αγοραστής αποκτά δικαίωμα να αποκτήσει άδεια διαμονής.
  • Οι επενδυτές μπορούν να εκμισθώνουν τα ακίνητα  που αποκτούν, δεν επιτρέπεται όμως η διάθεσή τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων
  • Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω η άδεια διαμονής ανακαλείται και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
  • Εκτός από την αγορά ακινήτων οι πολίτες τρίτων χωρών αποκτούν άδεια διαμονής και με την σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, αντίστοιχης ανά περιοχή αξίας (800.000 ευρώ σε Αττική κλπ., 400.000 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα).
  • Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι θα εξοφλήσουν το τίμημα ή θα καταβάλουν προκαταβολή 10%, ή θα υπογράψουν  προσύμφωνο  συνοδευόμενο από τις σχετικές αποδείξεις της πίστωσης των ποσών σε λογαριαασμό του πωλητή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024, μπορούν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024  με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν έως τώρα. Στις περιπτώσεις αυτές, αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου, ο αγοραστής μπορεί να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε άλλο ακίνητο πάντα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν από την έναρξη ισχυος του παρόντος Νόμου, αλλά πάντως όχι μετά τις 30ης Απριλίου 2025.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 9/4/2024

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

Εγκύκλιος Συλλόγου 1η-2024-Ανακοίνωση αρχαιρεσιών ΣΣΕΑΠΑΔ-26 & 27.5.2024

ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες Συλλόγου έτους  2024

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» θα διενεργηθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 και τη Δευτέρα   27 Μαΐου 2024 αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου για την τριετία 2024 έως 2027.

            Όσοι εκ των μελών του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως Πρόεδροι ή Σύμβουλοι, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Συλλόγου εντός του πρώτου (α΄) εικοσαημέρου του μηνός Απριλίου 2024 (δηλ. από τη Δευτέρα 1η Απριλίου έως και τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 24:00), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Π.Δ.36/1999 «Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 42/ Α’/4-3-1999).

            Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ.36/1999, δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δικαίωμα να εκλέγονται Πρόεδρος ή σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου. Επισημαίνεται ότι στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενεργείας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρο 2 παρ. 3 του ΠΔ. 36/1999).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συντονιστικής-29.03.2024-Μετάθεση αργίας Πρωτομαγιάς

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024 για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα»

            Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70 Α/60/08.03.2024 απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών (Β΄1836) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησης τελευταίου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’ 126), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 63 του ν. 5003/2022 (Α’ 230), η αργία της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα μετατέθηκε για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, επειδή συμπίπτει με την ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συντονιστικής-29.03.2024-Διόρθωση στοιχείων προσώπου στο Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: «Ελληνικό Κτηματολόγιο: Αυτεπάγγελτη επεξεργασία σφαλμάτων σε στοιχεία εγγεγραμμένου δικαιούχου στις κτηματολογικές εγγραφές »

            Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 2418964/29.03.2024 επείγουσα οδηγία του Φορέα προς τα Κτηματολογικά Γραφεία για την αυτεπάγγελτη επεξεργασία σφαλμάτων σε στοιχεία εγγεγραμμένου δικαιούχου στις κτηματολογικές εγγραφές.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία, προς αποφυγή άσκοπου διοικητικού κόστους και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών συναλλαγών, σε εναρμόνιση με το πλαίσιο των ήδη παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την προοδευτική επέκτασή τους, στο εξής, σε όσες περιπτώσεις κατά την εκτέλεση αιτούμενης συναλλαγής (ηλεκτρονικής ή διά ζώσης, όταν επιτρέπεται), διαπιστώνεται αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων του προσώπου (όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας κλπ) που αναγράφονται στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη και σε εκείνα που περιέχονται στη βάση δεδομένων του Συστήματος Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ), η ταυτοποίηση και η περαιτέρω επικαιροποίηση και αντικατάσταση των στοιχείων συντελείται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αίτησης διόρθωσης σφάλματος από το συναλλασσόμενο.

Η υπηρεσία του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση των στοιχείων του προσώπου όπως αντλούνται μέσω της βάσης δεδομένων της ΓΓΠΣ που τελεί σε διασύνδεση με την εφαρμογή ταμείου της υπηρεσίας, δημιουργεί νέα εκδοχή του προσώπου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 26.3.2024-Διαδικτυακή παρακολούθηση της συνεδρίασης Δ.Σ. 27.3.2024

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή παρακολούθηση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από 20.7.2022 ομόφωνης απόφασης Δ.Σ. του Συλλόγου, με την οποία αποφασίστηκε η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., καλείστε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη συνεδρίαση του Δ.Σ., η ημερήσια διάταξη της οποίας έχει ως εξής:

1-) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 6554/15.03.2024 & 6566/19.03.2024 έγγραφα της εταιρείας Newsphone με αντίστοιχα θέματα: α) «Πρόταση στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης των οικονομικών όρων της μεταξύ μας σύμβασης συνεργασίας για το ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ» και β) «Αίτημα καταβολής ποσοστού 80% της συμβατικής αμοιβής για τους διενεργηθέντες πλειστηριασμούς μετά την 01.01.2024».

2-) Διαδικασία απόδοσης εισφορών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ από τις συμβολαιογραφικές πράξεις (μεγαρόσημα).

3-) Εταιρείες Συμβολαιογράφων-Π.Δ.284/1993 (εισηγητής νομικός .σύμβουλος Συλλόγου κ. Γεώργιος Πούλιος).

4-) Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης

5-) Εγκρίσεις καταστατικών αστικών επαγγελματικών εταιρειών συμβολαιογράφων: α) «Αικατερίνη Αντ. Κουκά-Δημοσθένης Ι. Τραυλός» β) «Χρυσούλα Κ. Βαρακλιώτη-Ζωή Κ. Ασπρογέρακα» γ) «Γεώργιος Βασ. Σοφιανόπουλος-Ευθυμία Νικ.Σπανού» δ) «Φλώρα Μηνδρινού-Άννα Νομικού» & ε) «Ευτυχία Νικολάου Καραστάθη & Μαρία Κων/νου Μπαραμπούτη».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αθήνα , 26 Μαρτίου 2024

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Αριθμ. Πρωτ. 6583

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α Θ Η Ν Α

——————

Ταχ. Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ. 106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX : 210 384 8335

E-mail : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης Προς Όλα τα μέλη του Συλλόγου

6-) Έγκριση τροποποίησης καταστατικού αστικής επαγγελματικής εταιρείας συμβολαιογράφων «Κυριακούλης Πραστάκος-Αλεξάνδρα Αθανασίου».

7-) Παράταση χρόνου άσκησης στο Σύλλογο, κ. Γεωργίας Δάλλα (ασκούμενης δικηγόρου).

😎 Καθορισμός αριθμού μελών Δ.Σ. που θα εκλεγούν κατά τις αρχαιρεσίες της 26ης & 27ης Μαΐου 2024.

9-) Σύσταση επιτροπής κρατικών συμβολαίων Συλλόγου.

10-) Αιτήσεις.

Η παραπάνω συνεδρίαση θα διεξαχθεί μέσω του συνδέσμου https://enotariat.gr/?page_id=124, και για την παρακολούθησή του, απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχετε ήδη για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει, ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Συνιστάται να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, για αποφυγή συνωστισμού συνδέσεων, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε. Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας Θεόδωρος Χαλκίδης