Ανακοίνωση Συλλόγου-6.7.2021-Λειτουργία Υποθηκοφυλακείου Σπάτων-Ερώτημα Β.Οικονόμου-Βουλευτού Ν.Δ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα ερώτημα του κ. Βασιλείου Οικονόμου, Βουλευτή Ν.Δ. Α’ Ανατολικής Αττικής προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αναφορικά με τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Σπάτων.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                    Θεόδωρος Χαλκίδης