Εκλογική_Ενημέρωση 28-9-2021 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θέμα: «Αποτελέσματα των επαναληπτικών εκλογών της 26ης και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 για την εκλογή Προέδρου του Συλλόγου σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1872/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα)».

Σύμφωνα με το από 27.09.2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου του Συλλόγου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1872/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα), επί 1.384 μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν 449. Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου εξελέγη ο κ. Γεώργιος Ρούσκας με 391 ψήφους (λευκά ψηφοδέλτια 58).