Ανακοίνωση για ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια ερωτήσεων συναδέλφων για το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων προς έκδοση ταυτότητας οφειλής παρακρατηθέντος φόρου υπεραξίας σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1) Η συγκεκριμένη εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. όπως και άλλες εφαρμογές της κατά τη διάρκεια της ημέρας εμφανίζει δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα κατά τη διάρκειά τους να δέχεται μεν δηλώσεις αλλά να παρουσιάζει λανθασμένα στοιχεία, όπως μη αναγνώριση πιστοποιημένου συμβολαιογράφου, μη έκδοση σημειώματος Τ.Ο. ή και καμία ένδειξη λειτουργίας.

Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ζητάτε σχετική ενημέρωση απευθείας από Γ.Γ.Π.Σ. και να επανέρχεσθε με την κανονική επαναλειτουργία του συστήματος.

2) Για δε την περίπτωση συμβολαιογράφων-μελών συμβολαιογραφικών εταιρειών από χθες αργά το μεσημέρι λειτουργεί κανονικά η εφαρμογή, ο δε συμβολαιογράφος μέλος εταιρείας εισέρχεται με την ίδια μέθοδο εισόδου όπως στη διαδικασία έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (βλ. εγκύκλιο Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23/10-07-2013).

3) Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο συμβολαιογράφος μη μέλος συμβολαιογραφικής εταιρείας εισέρχεται στην άνω εφαρμογή με την ίδια μέθοδο εισόδου όπως στη διαδικασία έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (βλ. εγκύκλιο Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23/10-07-2013).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης