Πρόσκληση για άσκηση τεσσάρων (4) υποψηφίων δικηγόρων στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου