Ανακοίνωση – Ψηφισθέν σχέδιο νόμου για Φόρο Υπεραξίας & ΕΝΦΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Στον ψηφισθέντα νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις του Φόρου Υπεραξίας Εισοδήματος από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας καθώς και τροποποιήσεις που αφορούν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Με τη λήψη του τελικού κειμένου του ψηφισθέντος νόμου θα υπάρξει άμεση ενημέρωσή σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωσταντίνος Βλαχάκης