Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – Δευτέρα 20.6.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,      

 Σε συνέχεια της από 9.5.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, σας γνωρίζω ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου θα διεξαχθεί, τη Δευτέρα  20.6.2022 και ώρες 15:30-21:00. Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει σε αυτή και διαδικτυακά κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρες.

 Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. καλεί τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, να προσέλθουν σε Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα  Δευτέρα και ώρες  15.30-21:00, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»  (Πανεπιστημίου 52), με θέματα:

 

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ενημέρωση για την πρόοδο των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, όσον αφορά στα αιτήματα και τις εξελίξεις σχετικά με την έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων και τη λήψη αποφάσεων.
  3. Συμβολαιογραφική ύλη-Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς-Λήψη αποφάσεων.
  4. Συμβολαιογραφικά δικαιώματα και
  5. Διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ.

 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: