Ανακοίνωση – Διαβίβαση εγγράφου Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχειας της με αριθμό 34/28-01-14 επείγουσας ανακοίνωσης μας, σας κοινοποιούμε το με αριθμό 5900/28-1-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης