Ανακοίνωση για δημοσίευση ΠΟΛ 1020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1020/17-1-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήμα Φ.Μ.Α.Π.) στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 74/20-1-2014 το οποίο και σας κοινοποιούμε.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης