Εγκύκλιος Συντονιστικής 6/2014 – Ενημέρωση για αλλαγές και επικαιροποιήσεις εφαρμογών στο πλαίσιο του Νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές και  επικαιροποιήσεις των εφαρμογών στο πλαίσιο του Νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Μεταξύ των εφαρμογών που είναι σε παραγωγική λειτουργία περιλαμβάνεται και η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και από την Παρασκευή 3-1-2014 και η ηλεκτρονική χορήγηση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α για φυσικά πρόσωπα.

Εκδίδεται δε για κάθε αριθμό ταυτότητας ακινήτου Α.Τ.ΑΚ. και για το έτος 2014 χορηγείται πιστοποιητικό για τα έτη 2010-2013.

Κάνετε ΚΛΙΚ εδώ για άμεση μεταφορά στον σχετικό σύνδεσμο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης