Εγκύκλιος Συντονιστικής 4/2014 – Κτηματογράφηση Δήμου Γαύδου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τον Ν.4164/2013 και την προβλεπόμενη σ’ αυτόν κατάργηση του ΟΚΧΕ, η αρμοδιότητα της κτηματογράφησης του Δήμου Γαύδου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, περιέρχεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. .

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του αρχείου της κτηματογράφησης, από την έκδοση της με αριθμό 576/20-12-2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. και για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, αίρεται η υποχρέωση επισύναψης των απαιτουμένων κατά το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 εγγράφων στα συμβόλαια, προσκόμισης των εγγράφων αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων και ελέγχου ύπαρξής τους εκ μέρους των Υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση των πράξεων στα βιβλία μεταγραφών.

Κατά το άνω χρονικό διάστημα όταν υποβάλλεται αίτηση για τη μεταγραφή ή την εγγραφή πράξης στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο επισυνάπτεται σε αυτή δήλωση (Δ2) εγγραπτέου δικαιώματος του Ν.2308/1995.

Σημειώνεται ότι εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη με αριθμ. πρωτ. Οικ.1332016/23-12-2013 εγκύκλιο της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης