ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16.3.2016 ΩΣ Η ΥΠ’ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 434/8.3.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16.3.2016 ΩΣ Η ΥΠ’ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 434/8.3.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

  ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4- ΤΗΛ 210 3303565                                           Αθήνα,         8.03.2016                  

             Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ    

                      ****                                                        Αρ. Πρωτ:   434                        

                                                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

‘Ολων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

—————

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που θα γίνει στις 16 ΜΑΡΤΙΟΥ  2016 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία του, οδός Γ. Γενναδίου αριθμός 4 (4ος όροφος) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Α. – ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Ανακοινώσεις Προέδρου: α) Πραγματοποιήθηκε στις 22.2.2016 η συνάντηση  του Δ.Σ.  με τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ  κ. Πλειάκη από τον οποίο ζητήθηκε η στελέχωση του ΤΑΣ με έμπειρο προσωπικό και η προώθηση των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτήσεων. β)  Πραγματοποιήθηκε στις 23.2.2016 η συνάντηση με τον αναπληρωτή Πρόεδρο του Δ.Σ.  του ΤΑΝ κ. Δημήτριο Βερβεσσό και ζητήθηκε εκτός από την στελέχωση  του προσωπικού του ΤΑΣ και ο ταυτόχρονος  από την επιθεώρηση  του Τ.Ν.  έλεγχος των Αρχείων των Συμβολαιογράφων όχι μόνον για την εισφορά του ΤΝ αλλά και του ΤΑΣ.  γ) Η Δ.Ε. του ΤΝ στις 2.3.2016 επανέλαβε την ομόφωνη  απόφασή της να διενεργείται  ο έλεγχος από την επιθεώρηση  του ΤΝ με την συνδρομή  υπαλλήλου του ΤΑΣ. δ) Στις 7.3.2016 ζητήθηκε από το Σύλλογό μας με το 432/7.3.2016 έγγραφο αντίγραφο  του πρακτικού της απόφασης αυτής, για ενημέρωσή μας και  ανάλογες περαιτέρω ενέργειες. ε) Ο Πρόεδρος με την Αντιπρόεδρο κ. Αγγάνη με επίσκεψή τους στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Τομέων κ. Καρρά, ζήτησαν ακριβή στοιχεία των εκκρεμών αιτήσεων των δικαιούχων  συνταξιούχων με καταστάσεις ονομάτων.  στ)  Από τα στοιχεία που μας δόθηκαν προκύπτουν ότι οι εκκαθαρισμένες αιτήσεις συνταξιοδότησης 1) από 1/9/13 μέχρι 31.12.2013 είναι 49 και 2) από Ιανουάριο  2014 μέχρι  και 31/7/2014 είναι 65, δηλαδή συνολικά 114. 3) Εκκρεμείς μη εκκαθαρισμένες αιτήσεις α) από 1.8.14 έως 31.12.14 είναι 35, β) Για το έτος 2015 είναι  121 και γ) Από 1.1.16 έως 9.3.16 είναι 24, δηλαδή συνολικά 180. ζ) Επίσης για ανεξόφλητα εφάπαξ έχουμε με τον παλιό τύπο υπολογισμού και με αποχώρηση έως 31/8/13 για το 2013 αιτήσεις 32, συνολικού ποσού  1.221.757,41 και για το έτος 2014 αιτήσεις 30, συνολικού ποσού 1.221.511,32, ενώ με τον νέο τύπο υπολογισμού  από 1/9/13 ήτοι για τα έτη 2013 και 2014 αιτήσεις ανέρχονται σε 188 και είναι εκκρεμείς. η) Οι επικουρικές συντάξεις  σύμφωνα με τ’ ανωτέρω έχουν χορηγηθεί κανονικά και αναδρομικά και ολοκληρώνονται με την καταβολή των συντάξεων του Απριλίου προς το τέλος Μαρτίου. θ) Δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα οι  μειώσεις κυρίων και επικουρικών συντάξεων λόγω μη ψήφισης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. ι) Πραγματοποιήθηκε στις 6.3.2016 η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς με συμμετοχή 32 ατόμων και επακολούθησε συνεστίαση σε κοσμική παραλιακή ταβέρνα στο Πασαλιμάνι. κ) Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 433/7.3.2016 έγγραφό μας κοινοποιήθηκε στον Σ.Σ.Α.Π.Α.Δ. η εγκριθείσα από το Δ.Σ.  κατά την συνεδρίαση  της 19.2.2016 εισήγηση του Προέδρου για το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων για το έτος 2016 και επαναλήφθηκε το αίτημα της οικονομικής βοήθειας. κα)  Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα η εισήγηση και το πρόγραμμα δράσης,  η αναγγελία της συνεστίασης για την 10.4.2016 στην κοσμική ταβέρνα «ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ» και η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς. κβ) Με σύμβαση ορισμένου χρόνου που λήγει τον Μαϊο έχουν από τον ΟΑΕΔ έχουν τοποθετηθεί στο ΤΑΣ τρεις (3) υπάλληλοι που ασχολούνται με την κοστολόγηση δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης το έτος 2012 των παρόχων και των ασφαλισμένων. κγ) Κοινοποιούνται για ενημέρωση 1) Ενημερωτικό φυλλάδιο για το ΤΑΣ, 2) Αναλογιστική Μελέτη Ταμείου Νομικών, για την βιωσιμότητα και χρηματοοικονομική σταθερότητα του Ταμείου Νομικών, 3) Πρόταση αναμόρφωσης του ασφαλιστικού προσχεδίου των υγειονομικών, 4) Αρθρο του Γιάννη  Γουσέτη, επίτιμου δικηγόρου για την αναλογιστική μελέτη, του ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ.  5) Πληροφορίες για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, ανεξόφλητα εφάπαξ  και δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έτους 2011. 6) Κοινοποίηση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της 7.2.2016 και 7) Κοινοποίηση Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ.  19.2.2016 υπ’ αριθ. 302.

Β.- ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.- Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 19.2.2016

2.- Οργάνωση συνεστίασης  στην κοσμική ταβέρνα «ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ» για τις 10.4.2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ.

3.- Συνέχιση των ενεργειών του Συλλόγου για την προώθηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης των μελών  στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, ΔΕ του ΤΝ, Επιθεώρηση Ταμείου Νομικών και Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας κ. Αθανάσιο Πετρόπουλο.

4.- Υποβολή δικαιολογητικών νομιμοποίησης του Συλλόγου στην Τράπεζα EUROBANK-ERGASIAS και εκπροσώπησης αυτού

5.- Παράδοση του Ταμείου από τον κ.Δράγιο στη νέα Ταμεία κ.Λιώτη

6.- Προγραμματισμός  άλλων εκδηλώσεων:  Προτείνονται:

α) Ημερήσια εκδρομή στους Δελφούς (εντός του Μαϊου)

β) Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή – Φυσικής Ιστορίας (εντός του Απριλίου)

γ)  Ημερήσια εκδρομή  Σπέτσες (πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου)

δ) Διήμερη εκδρομή ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ – ΝΕΑΠΟΛΗ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ (τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου).

ε) Τριήμερος εκδρομή  ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ – ΟΛΥΜΠΟ – ΕΔΕΣΣΑ- ΝΑΟΥΣΑ – ΔΙΟΝ – ΒΕΡΓΙΝΑ – ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (για τέλη Σεπτεμβρίου).

στ) Ημερήσια εκδρομή στο Μουσείο Βραυρώνος και συνεστίαση (μήνα Οκτώβριο)

7.- Κατάρτιση της Επιτροπής για την εκκαθάριση του μητρώου και σύνταξη αλφαβητικού ευρετηρίου των μελών με πλήρη στοιχεία, ως και ονομαστικού καταλόγου των μελών.

8.- Κατάρτιση Επιτροπής Εκδηλώσεων και

9.- Προτάσεις- Λοιπά θέματα

                                                 Ο Πρόεδρος

(Αριστείδης Δράγιος)