ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΣΤΙΣ 21.3.2016

ΑΘΗΝΑ, 21.03.2016

Αριθ. πρωτ.: 437

 

Προς

Τον κ.  Αναστάσιο Πετρόπουλο

Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης

——————

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

            Στη συνέχεια του υπ’ αριθμόν πρωτ.:426/01.02.2016 εγγράφου μας, με το οποίο σας διαβιβάσαμε το υπ’ αριθμόν πρωτ.: 112182/107/1/19.01.2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Προϊσταμένης Εσόδων- Παροχών Αθηνάς Καρρά, που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ.Στυλιανό Πλειάκη, με αίτημα την άμεση στελέχωση του Ταμείου με έμπειρο προσωπικό,  με την παρούσα επιστολή θέτουμε υπ’οψιν σας πίνακα εκκρεμών αιτήσεων δικαιούχων συνταξιούχων Συμβολαιογράφων, συνταξιοδότησης και χορήγησης εφ’ άπαξ βοηθήματος.

Από τον πίνακα αυτόν προκύπτουν, λόγω καθυστερήσεως ελέγχων των αρχείων των Συμβολαιογράφων, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, τόσο για την χορήγηση της επικουρικής σύνταξης όσο και το εφ’ άπαξ βοηθήματος, τα εξής θέματα:

 

  1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Από 01.8.2014 έως και 09.03.2016, οι εκκρεμείς και ανέλεγκτες αιτήσεις ανέρχονται σε εκατόν ογδόντα (180).

 

           Β. ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

α) Τα ανεξόφλητα εφ’ άπαξ με αποχώρηση 31.08.2013 ανέρχονται  σε εξήντα δύο (62) συνολικού ποσού Ευρώ 2.443.268,73, που έχουν υπολογισθεί με τον παλιό τύπο.

και β) Τα ανεξέλεγκτα εφ’ άπαξ με αποχώρηση 01.09.2013 μέχρι και 09.03.2016 ανέρχονται  σε εκατόν ογδόντα οκτώ (188), που πρέπει να υπολογισθούν με το  νέο τύπο.

 

Σημειώνουμε ότι, η Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων, διαθέτει μόνον μία έμπειρη υπάλληλο για τον έλεγχο των αρχείων.

 

Για την επίλυση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων και προς αποφυγή συσσώρευσης και άλλων αιτήσεων συνταξιοδότησης που  και αυτές  θα παραμένουν σε εκκρεμότητα, ΖΗΤΟΥΜΕ:

1.- Nα  διορισθεί επειγόντως έμπειρος υπάλληλος και να μετατεθεί και πάλι στην Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων,  η αποσπασθείσα στο Διοικητικό Προσωπικό του ΕΤΑΑ  κ.Ασημίνα Μανωλίτση προσωρινά ή τουλάχιστον εκ περιτροπής ανά εβδομάδα, ώστε,  με τον συντονισμό των εμπείρων υπαλλήλων να εκκαθαριστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι τέλους Ιουνίου 2016 όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις.

 

2.- Nα υλοποιηθεί η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Νομικών, να διενεργείται από  την επιθεώρηση του Ταμείου Νομικών ταυτόχρονα ο  έλεγχος των αρχείων των Συμβολαιογράφων, τόσο για τις εισφορές υπέρ του Τ.Α.Ν όσο  και υπέρ του Τ.Α.Σ.

Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρξει καμμία καθυστέρηση των νέων αιτήσεων και στο χρονικό διάστημα  που η επιθεώρηση του Ταμείου Νομικών ελέγχει τα αρχεία των Συμβολαιογράφων, θα ολοκληρώνεται  και ο έλεγχος για το Τ.Α.Σ., ώστε να εκδίδονται   και οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις των εν λόγω Ταμείων.

 

Ακόμα ζητούμε να μας πληροφορήσετε, σχετικά με τον νέο τύπο υπολογισμού των εφ’ άπαξ βοηθημάτων, σε αντικατάσταση του μη εφαρμοσθέντος τύπου  (ΦΕΚ 313/12.02.2013 τεύχος Β’), ως και για την ικανοποίηση των εκκαθαρισμένων αιτήσεων χορήγησης του εφ’ άπαξ βοηθήματος και των εκκρεμών μη εκκαθαρισμένων αιτήσεων, εν όψει και της ένταξης του κλάδου Προνοίας του Τ.Α.Σ. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με το υπό ψήφιση Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο.

 

Επιφυλασσόμαστε με πρόσθετο υπόμνημά μας να θέσουμε υπ’ όψιν  όλα τα κατ’ ιδίαν  προβλήματα του Κλάδου μας σχετικά και με την Επικουρική μας Ασφάλιση, λόγω εντάξεώς μας από 01.09.2015 στο Ε.Τ.Ε.Α.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

      Με τιμή και υπόληψη

        ΓΙΑ   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΙΟΣ                                             ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ       

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

    ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.)

2) ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ

     κ.ΔΗΜΗΡΙΟ ΒΕΡΒΕΣΟ

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

    ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

4) ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

     κ.ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΛΙΑΚΗ