Σεμινάρια για νέους συμβολαιογράφους

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΤΡΙΤΗ, 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ώρα 15:00

Θέμα: Κώδικας Συμβολαιογράφων

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

Εισηγητές: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ – Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
κα ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ – Αντιπρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.