Ανακοίνωση Συλλόγου & Εγκύκλιος Συλλόγου 21/2017 – Συμπληρωματικές αρχαιρεσίες συμβούλων – Ιανουάριος 2018

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

μετά την έκτακτη ΓΣ του Συλλόγου μας που έλαβε χώρα την 27.11.2017 και εξαιτίας της απόφασης των πέντε (5) μελών του μέχρι τότε Δ.Σ. να παραιτηθούν, έχουν δρομολογηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την αντικατάστασή τους, για τις οποίες είναι αναγκαίο να ενημερωθείτε άμεσα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, αφού όλα αυτά συμβαίνουν σε μία πολύ δύσκολη και καθοριστική για τον κλάδο μας περίοδο και δεν πρέπει να χάνεται χρόνος!

Ειδικότερα : τα μέλη Κωνσταντίνος Βλαχάκης, Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου, Ελένη Τσερτσιγιάννη, Φωτεινή Τριγάζη και Στυλιανός Ρέβελας, υπέβαλαν εγγράφως την παραίτηση τους, διότι, όπως ισχυρίζονται, διαφωνούν με τους χειρισμούς της πλειοψηφίας του Δ.Σ., κυρίως σε σχέση με την αντιμετώπιση των θεμάτων της διενέργειας των πλειστηριασμών, για τους οποίους πλειστηριασμούς μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνδυασμών του Διοικητικού μας Συμβουλίου εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση του ΣΣΕΑΠΑΔ και των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη έχουν αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση αιτήματά μας, όχι μόνο αυτά που αφορούν στην ασφαλέστερη εκτέλεση των καθηκόντων μας κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών αλλά και άλλα που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας μας, όπως η μη επιβολή βεβαιώσεων μηχανικών στις αποδοχές κληρονομίας, η θεσμική συμμετοχή μας στις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών κ.α., καθώς επίσης αποτελεί πια αντικείμενο της ύλης μας η έκδοση συναινετικών διαζυγίων. Όλα αυτά βέβαια, που έχουν ως αποτέλεσμα εκτός των άλλων να επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος μας απέναντι στην κοινή γνώμη, επιτεύχθηκαν μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με την πολιτική ηγεσία και τους θεσμούς.

Μετά τις ανωτέρω παραιτήσεις, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία, κλήθηκαν τα αναπληρωματικά, κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, μέλη και κατά τη σειρά κατάταξής τους, ήτοι οι: Χριστίνα Μάνδρου, Παναγιώτα Μιχαηλίδη – Κοκκαλιάρη, Αργυρώ Σεργάκη, Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Βασίλειος Μπούτος, Θεοδώρα Πολιτοπούλου, Στρατηγούλα Κασκαβέλη -Πεχλιβανίδου, Ιουλία Γάφου, από το συνδυασμό του υποψηφίου Προέδρου Κωνσταντίνου Βλαχάκη «Δύναμη Συνεργασίας» και οι: Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Στέφανος Γκριόγλου, Κυριακούλα Κανακίδου, Μαρία Καραγιαννοπούλου, Γεωργία Σούκουλη, Καλομοίρα Αλτάνη, Ελένη Μπουκουβάλα, Σταυρούλα Ζυγούρη και Παναγιώτα Στεφανάτου, από το συνδυασμό «ΣΥΜ-πράξις», προκειμένου ν’ απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι την ανάληψη καθηκόντων και τη συμμετοχή τους ως τακτικά μέλη στο ΔΣ και όλοι ανεξαιρέτως δεν αποδέχθηκαν την ανωτέρω ανάληψη καθηκόντων. Κάποιοι απ’ αυτούς που αρνήθηκαν ν’ αναλάβουν ευθύνες την κρίσιμη αυτή ώρα ως αιτιολογία της άρνησής τους είχαν θέματα διαδικαστικά και όχι της ουσίας των οξύτατων προβλημάτων, που μας απασχολούν!

Εξαίρεση στην ανωτέρω τακτική αποτέλεσε το αναπληρωματικό μέλος Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία αποδέχθηκε να συμμετάσχει στο ΔΣ ως τακτικό μέλος του καταγγέλοντάς το παράλληλα για τη μη … νόμιμη … συγκρότησή του. Ίσως να εξηγείται αυτή η διαφοροποίηση απ’ την εν γένει στάση της ανωτέρω, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο, ακόμα και με προσφυγή στα δικαστήρια (πολιτικά και διοικητικά), η οποία όμως απέτυχε (και στα δύο), να πλήξει το κύρος όχι μόνο αυτού του ΔΣ αλλά της συμβολαιογραφίας γενικότερα.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, που έχουμε και της προσπάθειας που οφείλουμε να καταβάλουμε για την επιτυχή έκβαση των θεμάτων που «ανοίγονται» μπροστά μας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικά μας, προβαίνουμε στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων συμβούλων προς συμπλήρωση μόνο των κενών θέσεων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παρόντος διοικητικού συμβουλίου,.

 

 

Με τιμή

O Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας