Ανακοίνωση Συλλόγου – Διαβίβαση επιστολής υποψηφίου προέδρου κ. Κωνσταντίνου Βλαχάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε εκτέλεση της από 3 Μαΐου 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σχετικά με την ηλεκτρονική διακίνηση επιστολών, εγγράφων και υλικού γενικότερα των συνδυασμών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Συλλόγου, σας διαβιβάζουμε την επιστολή του υποψηφίου Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Βλαχάκη.

   Με τιμή

               O Πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Ευτυχία Καραστάθη