Ανακοίνωση Συλλόγου – Διαβίβαση επιστολής υποψηφίας συμβούλου με τον συνδυασμό “Πνοή Ανανέωσης” κ. Ελένης Τσερτσιγιάννη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε εκτέλεση της από 3 Μαΐου 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σχετικά με την ηλεκτρονική διακίνηση επιστολών, εγγράφων και υλικού γενικότερα των συνδυασμών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Συλλόγου, σας διαβιβάζουμε την επιστολή της υποψηφίας συμβούλου με τον συνδυασμό Πνοή Ανανέωσης, κας Ελένης Τσερτσιγιάννη.

 

Με τιμή

               O Πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Ευτυχία Καραστάθη