Ανακοίνωση Συλλόγου – Λειτουργία Λογιστηρίου – Ταμείου από 16-7-2019 έως και 19-7-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Λογιστηρίου – Ταμείου του Συλλόγου στο νέο λογισμικό σύστημα, οι συναλλαγές κατά το χρονικό διάστημα 16.7.2019 έως 19.7.2019 θα πραγματοποιούνται από 11:00 π.μ. έως 14:00 μμ..

Με τιμή

              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                              Θεόδωρος Χαλκίδης