Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Υπενθύμιση κλήρωσης Ιανουαρίου 2020 για Μητρώο εκτελεστών διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2876 Β’), περί καθορισμού των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να υποβάλλετε  αίτηση μέχρι και την 31.10.2019.

            Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.minfin.gr/web/guest/-/psephiakes-yperesies-ethnikon-klerodotematon

Για την υποβολή της ως άνω αίτησης θα πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασής σας στο TAXISnet.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας