Ανακοίνωση Συντονιστικής – Ληξηπρόθεσμες οφειλές 100 δόσεις – υποβολή αιτήσεων 31/7/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Y Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας (ΦΕΚ 32Α’ 21.3.2015)» η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά Ταμεία μας λήγει στις 31.7.2015.

Επειδή δεν έχει δοθεί παράταση στην ανωτέρω προθεσμία, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31.7.2015 -είτε μέσω fax είτε ταχυδρομικώς – σχετική αίτηση ρύθμισης στα Ταμεία μας (ΤΑΝ & ΤΑΣ), προκειμένου να προκύπτει η εμπρόθεσμη υποβολή αυτής.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας