Ανακοίνωση Συντονιστικής – Λειτουργία Δικαστηρίων & αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών λόγω δημοψηφίσματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 72626/29-06-2015 κατεπείγον έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα, αναστέλλεται πανελλαδικά η λειτουργία των δικαστηρίων τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτό, δηλαδή από 30 Ιουνίου 2015 έως και 8 Ιουλίου 2015. Κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται η διενέργεια πλειστηριασμών.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας