Ανακοίνωση Συλλόγου 26-6-2020 – Ηλεκτρονική Δήλωση Δ2

ΘΕΜΑ: Νέα δυνατότητα υποβολής δήλωσης Δ2 από την έναρξη της ανάρτησης και μέχρι τις πρώτες εγγραφές (άρθρ. 5 παρ. 3 Ν. 2308/1995) ηλεκτρονικά

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για την υποβολή δήλωσης Δ2 για τις επιγενόμενες πράξεις μετά την έναρξη της ανάρτησης και μέχρι τις πρώτες εγγραφές προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την κατόπιν ραντεβού μετάβαση στο αρμόδιο Γραφείο κτηματογράφησης, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της Δήλωσης και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων και έκδοση του Εντύπου Οφειλής για την πληρωμή των τελών κτηματογράφησης. Μετά από επαφές που είχε ο Σύλλογός μας με την ηγεσία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ο Φορέας ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημά μας για την ανάγκη ταχύτερης εξυπηρέτησης και της αποσυμφόρησης από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών, δημιούργησε μέσω των ηλεκτρονικών του Υπηρεσιών την δυνατότητα της υποβολής του εντύπου Δ2 και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων ηλεκτρονικά μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αρμοδίου Γραφείου Κτηματογράφησης, ορισμένης για το σκοπό αυτό.

Συνημμένα σας αποστέλλεται η σχετική οδηγία του Φορέα.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης