Ανακοίνωση σχετικά με μητρώο εκτελεστών διαθηκών – Προθεσμία

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 146166/2503/29-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, η οποία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης