Εγκύκλιος Συντονιστικής 81/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1227 2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1227/15.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2853/22.10.2014) με θέμα «Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων» της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, προς ενημέρωσή σας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης