Εγκύκλιος Συντονιστικής 80/2014 – διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 20.04.2015, το διάστημα της άρσης υποχρέωσης επισύναψης των απαιτούμενων κατά το άρθρ. 5 του νόμου 2308/1995 εγγράφων στα συμβόλαια, προσκόμισής τους ενώπιον των δικαστηρίων και ελέγχου της υπάρξεώς τους εκ μέρους των Υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση των πράξεων στα βιβλία που τηρούν για σύσταση, αλλοίωση ή μετάθεση εγγραπτέου δικαιώματος επί ακινήτων που κείνται στον υπό κτηματογράφηση Δήμο Γαύδου Περιφερειακής Ενότητας Χανιών, Περιφέρειας Κρήτης.
Συνημμένα αποστέλλεται το σχετικό έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης