ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ επανυπολογισμός των φόρων κατοχής και μεταβίβασης με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές

ΘΕΜΑ: Επανυπολογισμός των φόρων κατοχής και μεταβίβασης με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές με την 102353/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε. 2055/10.03.2021 έγγραφο της ΑΑΔΕ με τίτλο «Επανυπολογισμός των φόρων κατοχής και μεταβίβασης με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές με την 102353/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών» τοοποίο μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16111 οικ./29.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Υπενθυμίζουμε ότι με την προαναφερομένη υπ’ αριθμ. 102353/2020 Υ.Α.(Β΄3964), αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές ζώνης για ακίνητα ορισμένων περιοχών της χώρας, μεταξύ δε αυτών εντάσσονται και όσες ανήκουν στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: