Εγκύκλιος Συντονιστικής 65/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1184,1185 και 1186/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε τις:
α) ΠΟΛ 1184/30.07.2014 (ΦΕΚ Β’ 2074/30.07.2014) του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), με θέμα: «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων»,
β) ΠΟΛ 1185/30.07.2014 (ΦΕΚ Β’ 2074/30.07.2014) του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης – πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.» και
γ) ΠΟΛ 1186/30.07.2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήμα Φ.Μ.Α.Π.), με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014».

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης