Εγκύκλιος Συντονιστικής 64/2014 – Ενημέρωση για την εξέλιξη φορολογικών θεμάτων

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, της νέας Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνας Σαββαΐδου και την ενημέρωσή της για τα θέματα Φορολογικής Διοίκησης, μας δόθηκε η υπόσχεση ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εισοδήματος, Κεφαλαίου και Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα προβούν άμεσα στην έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων για τα θέματα Φόρου Υπεραξίας, ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Φορολογικών Ενημεροτήτων. Στη συνέχεια δε θα προχωρήσουν οι νομοθετικές προσαρμογές του φορολογικού πλαισίου.

Ευνόητα ότι, μέχρι την έκδοση των εγκυκλίων αυτών, δεν είναι δυνατή ούτε η έκδοση εγκύκλιων οδηγιών από την πλευρά μας, ούτε η παροχή προφορικών συμβουλευτικών οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή, καθόσον οι κίνδυνοι που απειλούνται είναι σοβαρότατοι τόσο για την εγκυρότητα των συμβολαιογραφικών εγγράφων όσο και για τους ίδιους τους συμβολαιογράφους.

Άλλωστε και σε περίπτωση που εκδίδαμε αυτογνωμόνως τέτοιες οδηγίες, αυτές δεν θα ήταν υποχρεωτικές ούτε για τη Διοίκηση, ούτε για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους (υποθηκοφύλακες, προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, υπαλλήλους Δ.Ο.Υ. κ.λπ.) .

Τέλος σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμό πρωτοκόλλου 353/22-07-2014 έγγραφο του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος προς την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Κατερίνα Σαββαΐδου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης