Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου την 30η και 31η Μαΐου 2021

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που πρόκειται να ισχύσει στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας την 30η και 31 Μαΐου 2021 για την ασφαλή και εύρυθμη διαδικασία των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας