Ανακοίνωση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                    Σας γνωρίζουμε ότι,

1. Νέος Διοικητής του e-ΕΦΚΑ.

 Μετά την αποχώρηση του Χρήστου Χάλαρη  από επικεφαλής του e-ΕΦΚΑ , Νέος Διοικητής στη θέση του,  τοποθετήθηκε ο οικονομολόγος Παναγιώτης Δουφεξής.

2.Συντάξεις χηρείας.Πότε θα επιστραφούν οι περικοπές.

Στις 15 Ιουνίου 2021 θα επιστραφούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τον e-ΕΦΚΑ τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις του Ιουνίου 2021,κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν πως μετά την πάροδο τριετίας από τον θάνατο μειώνεται το ποσό της σύνταξης στο ήμισυ,αν ο συνταξιούχος χηρεία εργάζεται η αυτοαπασχολείται ή συνταξιοδοτείται.

 3.Καταβολή συντάξεων μηνός Ιουλίου .

Στις  28 Ιουνίου 2021 ,ημέρα Δευτέρα,θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του μηνός Ιουλίου.

                                                            Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση