Ανακοίνωση Συντονιστικής 16-6-2021 – Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΜΑ – Εφαρμογή my property

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων ΦΜΑ–Οδηγίες Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή myPROPERTY»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην ηλεκτρονική σελίδα της Α.Α.Δ.Ε. https://www.aade.gr/myPROPERTY θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβαση ακινήτων.

Μέσω αυτής της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., ως πιστοποιημένοι στο TAXISnet συμβολαιογράφοι, μπορείτε να δημιουργήσετε Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων και να εκτυπώσετε αντίγραφα των δηλώσεων αυτών.

Στην εφαρμογή αυτή, μπορούν να εισέλθουν και Φυσικά Πρόσωπα είτε ως αγοραστές, είτε ως πωλητές, είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους (Φυσικών και Νομικών Προσώπων), να ανακτήσουν τη Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, που έχει κοινοποιήσει προς αυτούς ένας συμβολαιογράφος, ώστε να την υποβάλουν ή να μη την υποβάλουν (απορρίψουν) οριστικά. Επιπλέον, ως αγοραστές/νόμιμοι εκπρόσωποι μπορούν να εκτυπώσουν αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης, την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου, την Ταυτότητα Οφειλής του φόρου, καθώς και να εκδώσουν το Αποδεικτικό Καταβολής του φόρου αυτού.

Στην ηλεκτρονική σελίδα της Α.Α.Δ.Ε. παρατίθεται αρχείο σε μορφή .pdf που φέρει τίτλο «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ» σχετικά με το myProperty. Σε περίπτωση που χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια, παρατίθεται ο κεντρικός τηλεφωνικός αριθμός  +30 213 162 1000 του Κ.Ε.Φ. (Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) της Α.Α.Δ.Ε. και από το σχετικό μενού προτείνεται ως επιλογή το (1) Υπηρεσίες TAXISnet και εν συνεχεία το (2) myProperty.

Επιπροσθέτως, στην ίδια ηλεκτρονική σελίδα της Α.Α.Δ.Ε. θα βρείτε εγχειρίδιο χρήσης σε μορφή αρχείου .pdf,  με οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων». Στο πολυσέλιδο εγχειρίδιο (42 σελίδες εκτυπωμένο κείμενο), παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες εισόδου στην εφαρμογή, με παράθεση των εικόνων που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή κατά τη χρήση.

Στην ίδια ηλεκτρονική σελίδα, είναι διαθέσιμες οι σχετικές διατάξεις για τη φορολογία ακινήτων και παρατίθενται ως χρήσιμοι δύο σύνδεσμοι, και συγκεκριμένα ο σύνδεσμος με τους πίνακες αντικειμενικών αξιών και ο σύνδεσμος του e-ΑΠΑΑ, προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων – Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης

Με την είσοδο στην εφαρμογή με τους κωδικούς TAXISnet, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε βίντεο για την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής, όπου παρουσιάζονται οδηγίες για τους αγοραστές – πωλητές (1 βίντεο), για τους συμβολαιογράφους (2 βίντεο) και οδηγίες για την ακύρωση δήλωσης λόγω μη σύνταξης του συμβολαίου (1 βίντεο).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας