Εγκύκλιος Συντονιστικής 14 – Υποχρέωση αποστολής αντιγράφων στις ΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση αποστολής αντιγράφων στις ΔΟΥ».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Κατά την επίσκεψη αντιπροσωπίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου στην ΑΑΔΕ, μας επισημάνθηκε ότι τα αντίγραφα των συμβολαιογραφικών πράξεων που αναρτώνται στην εφαρμογή my Property ΔΕΝ απαιτείται παράλληλα να αποστέλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 1587/1950, καθώς πληρούται ο σκοπός του νόμου περί αποστολής των αντιγράφων των συμβολαίων με την ανάρτηση αυτών στην εφαρμογή myProperty σύμφωνα με τις αποφάσεις του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με αριθμ. Α.1031/19-02-2021 και Α.1249 / 09-12-2021.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 12 – myAADE Άμεση πίστωση πληρωμών και μέσω IRIS

ΘΕΜΑ: «myAADE: Άμεση πίστωση πληρωμών και μέσω IRIS».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το από 03.02.2022 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ (https://aade.gr/anakoinoseis/deltio-typoy-02022022 ), από χθες βρίσκεται στη διάθεση των φορολογουμένων ο νέος τρόπος πληρωμής οφειλών και ρυθμίσεων, στο myAADE (myaade.gov.gr).

Πλέον, μπορούν οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τις οφειλές τους μέσω της online υπηρεσίας πληρωμών, IRIS, που υποστηρίζεται από την ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα) και στην οποία συμμετέχουν οι Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

Σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο Τύπου, τα οφέλη με το νέο τρόπο πληρωμής συνοψίζονται ως ακολούθως:

 • Η πληρωμή οφειλών στο myAADE μέσω IRIS προσφέρει άμεση πίστωση των οφειλών, χωρίς την καθυστέρηση 1-4 ημερών, που ισχύει όταν η πληρωμή γίνεται απευθείας στο web banking της Τράπεζας και στη συνέχεια ενημερώνεται η ΑΑΔΕ.
 • Έτσι, όσοι χρειάζονται άμεση αποπληρωμή των οφειλών για λόγους, όπως η έκδοση φορολογικής ενημερότητας ή αποπληρωμής ρυθμίσεων, με τις πληρωμές μέσω IRIS ή κάρτας πληρωμών στο myAADE θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν αμέσως τα σχετικά αποδεικτικά.
 • Επιπλέον, στην πληρωμή φορολογικών οφειλών μέσω IRIS ισχύει ο περιορισμός του ανώτατου ορίου ποσού, που έχει δηλώσει ο χρήστης για μεταφορές πιστώσεων στον λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής του.

1) Η προϋπόθεση για τη χρήση του νέου τρόπου πληρωμής:

 • Προϋπόθεση είναι οι χρήστες να διατηρούν λογαριασμό web banking σε μια από τις παραπάνω τράπεζες Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.
 • Στη συνέχεια, μπορούν, μέσα από την πύλη του myAADE, να μεταφερθούν αυτόματα στο περιβάλλον της τράπεζάς τους, όπου ολοκληρώνουν την πληρωμή, χρησιμοποιώντας του κωδικούς web banking.

2) Η διαδικασία πληρωμής:

 • Συγκεκριμένα, όταν ο χρήστης, μέσα από την Ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγει, «Οφειλές, πληρωμές και επιστροφές», και στη συνέχεια:

α)«Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή» ή

β) «Ρυθμίσεις και πληρωμή»,

οι 2 τρόποι πληρωμής, κάρτα πληρωμών και IRIS, εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.

 • Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω IRIS, μετά τον «έλεγχο και πληρωμή», εμφανίζονται οι τέσσερις διαθέσιμες τράπεζες :
 • Alpha Bank,
 • Εθνική,
 • Eurobank και
 • Πειραιώς.
 • Μετά την επιλογή της τράπεζας, πραγματοποιείται η μεταφορά του χρήστη στο γνώριμο περιβάλλον ηλεκτρονικής τραπεζικής, που χρησιμοποιεί, όπου ολοκληρώνεται η  πληρωμή με ηλεκτρονική μεταφορά πίστωσης απευθείας από τον τραπεζικό του λογαριασμό.
 • Στο τέλος, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα τον χρήστη στο περιβάλλον myAADE και εμφανίζεται στην οθόνη η επιτυχής ολοκλήρωση της  συναλλαγής στην τράπεζα, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία της:

Αριθμός συναλλαγής, ημερομηνία, ώρα και ποσό.

Συνημμένα σας αποστέλλεται το Δελτίο Τύπου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 10η- Ηλεκτρονική Δήλωση Δ2 μετά την ανάρτηση

ΘΕΜΑ: «ΜΟΝΟΝ στα υπό κτηματογράφηση ακίνητα του Δήμου Αθηναίων η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης Δ2 του Ν.2308/1995 μετά την έναρξη της Ανάρτησης για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ.ΝΔ 0203/2202887/19.01.2021 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης Δ2 του Ν.2308/1995 μετά την έναρξη της Ανάρτησης για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις, ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων.

Στο ίδιο ως άνω έγγραφο του Φορέα υπενθυμίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων των υπόλοιπων υπό κτηματογράφηση περιοχών της Χώρας για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την ανάρτηση είτε μέσω των οικείων Γραφείων Κτηματογράφησης είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) προς το οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης, το email του οποίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Φορέα στην «Αναζήτηση Περιοχών».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 9η- Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου Κυρωμένου Δασικού Χάρτη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Π.Ε Δράμας

ΘΕΜΑ: «Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου/ Κυρωμένου Δασικού Χάρτη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Π.Ε Δράμας (66 συνολικά) λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την με ΑΠ 12849/17.01.2022 Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου / Κυρωμένου Δασικού Χάρτη Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Π.Ε. Δράμας (66 συνολικά) της Διεύθυνσης Δασών Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: ΩΥΡ1ΟΡ1Υ-ΜΒΗ) λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της υπ’ αριθ. 153394/919/12.04.2017 απόφασης (Β΄1366) του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό, προσδιορισμό, τρόπο και διαδικασία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 8η Τρόπος υποβολής δήλωσης Δ2 Ν. 2308-1995

ΘΕΜΑ: «Τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν. 2308/1995 και μεταγραφής για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων (άρθ. 5 παρ. 3 του Ν.2308/1995) στους Προκαποδιστριακούς Δήμους Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και στις Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γέφυρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. Οικ. ΝΔ 0189/2202554/17.01.2022 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, σύμφωνα με το οποίο τα γραφεία Κτηματογράφησης Λητής και Σίνδου, η λειτουργία των οποίων διεκόπη προσωρινά από τις 13.01.2022 έως και τις 14.01.2022, επαναλειτουργούν από τις 17.01.2022, σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. πρωτ. 983/2031284 από τις 11.09.2020 έγγραφό του Φορέα, και εξυπηρετούν τις παραπάνω περιοχές.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2022 – Άρθρο 966 ΚΠολΔ – Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού

ΘΕΜΑ: «966 ΚΠολΔ: Η δήλωση συνέχισης»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του  άρθρου 966 ΚΠολΔ όπως ισχύει, από την 01-01-2022,

«Άρθρο 966

 1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών.
 2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).»

          Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες, ή δεν υποβληθούν προσφορές ή δεν υποβληθεί η αίτηση του επισπεύδοντος περί κατακυρώσεως σε εκείνον του πράγματος στην τιμή της πρώτης προσφοράς, όπως στην παρ. 1 του άρθρου 966 ΚΠολΔ ορίζεται, ο πλειστηριασμός αποβαίνει άγονος και ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος-συμβολαιογράφος συντάσσει σχετική πράξη ματαίωσης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του νέου άρθρου, αν δεν υποβληθεί η αίτηση του επισπεύδοντος για την κατακύρωση σε αυτόν του πλειστηριαζόμενου πράγματος στην τιμή της πρώτης προσφοράς, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του νέου  άρθρου, ΤΟΤΕ, θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς σε νέα ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε σαράντα ημέρες.

H κίνηση της διαδικασίας επαναλήψεως του πλειστηριασμού γίνεται, κατά τη γνώμη μας, με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος δανειστή, ο οποίος υποβάλλει στο συμβολαιογράφο σχετική δήλωση περί επαναλήψεως του πλειστηριασμού, συντασσομένης σχετικής πράξεως από το συμβολαιογράφο. Τούτο δεν αναφέρεται ρητώς στις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 966 ΚΠολΔ, προκύπτει όμως σαφώς από τη διάταξη του άρθρου 927 ΚΠολΔ, κατά την οποία η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίδει και τη σχετική εντολή στα όργανα εκτελέσεως, καθιερώνεται δηλαδή με τη διάταξη αυτή θεμελιώδης κανόνας του δικονομικού συστήματος, σύμφωνα με τον οποίο η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης πραγματοποιείται μόνο με την αίτηση του επισπεύδοντος δανειστή και εξελίσσεται από στάδιο σε στάδιο μόνο μετά από ενέργειες του επισπεύδοντος.

Ο συμβολαιογράφος είναι το όργανο του κράτους προς το οποίο απευθύνεται ο επισπεύδων δανειστής προς παροχή εννόμου προστασίας με τη μορφή της αναγκαστικής εκτελέσεως και επιλαμβάνεται αυτής και μόνο κατόπιν ενέργειας του επισπεύδοντος και εν προκειμένω μόνο μετά την υποβολή δήλωσης του επισπεύδοντος δανειστή περί επαναλήψεως του πλειστηριασμού.

Μετά την υποβολή της αιτήσεως αυτής ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος–συμβολαιογράφος ορίζει την ημέρα του πλειστηριασμού, αναρτά τη σχετική δημοσίευση στα ηλεκτρονικά συστήματα e-ΕΦΚΑ και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ και διενεργεί τον πλειστηριασμό.

Τα αυτά ισχύουν και για τις περιπτώσεις επαναλήψεως του πλειστηριασμού, που προβλέπονται από τις επόμενες παραγράφους υπό την αρίθμηση 2Α και 2Β του αυτού άρθρου 966ΚΠολΔ, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

«2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).

2Β. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 6/2022 – Άρση Υποχρεώσεων αρ5 Ν2308 1995 Εύλαλο Ν. Ξάνθης

ΘΕΜΑ: «Άρση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν.2308/95 επί ακινήτων που κείνται στον υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Ευλάλου του Νομού Ξάνθης – Κωδικός Σύμβασης Ml-02.»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το με Αρ. Πρωτ.: Οικ. ΝΔ 0121/2201939/13.01.2022 έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που αφορά στην άρση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 επί ακινήτων που κείνται στον υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Ευλάλου του Νομού Ξάνθης – Κωδικός Σύμβασης Ml-02 που αποφασίστηκε με την με αριθ. 168/14/13.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Φορέα, με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αποφασίσθηκε:

 1. Η άρση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13α του Ν. 2308/1995, της υποχρέωσης επισύναψης των απαιτούμενων κατά το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 εγγράφων στα συμβόλαια για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων, της προσκόμισής τους ενώπιον των δικαστηρίων και του ελέγχου της υπάρξεώς τους εκ μέρους των Υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση των πράξεων στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι ο υπόχρεος προς υποβολή δήλωσης, επί των ακινήτων που κείνται στον υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Ευλάλου του Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, αρχομένου από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
 2. Η πρόβλεψη τήρησης εναλλακτικού μηχανισμού ενημέρωσης της βάσης δεδομένων της κτηματογράφησης για το ανωτέρω διάστημα ως εξής:

Α) Κατά τον χρόνο που διαρκεί η ανωτέρα βία, όταν υποβάλλεται αίτηση για μεταγραφή ή εγγραφή πράξης στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου που είναι τοπικά αρμόδιο για την προαναφερόμενη περιοχή, επισυνάπτεται σε αυτή δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος του Ν. 2308/1995 και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή.

Β) Μετά την καταχώριση των πράξεων στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου, ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας συμπληρώνει στα οικεία πεδία του εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της μεταγραφής, εγγραφής ή σημείωσης της πράξης, αντίστοιχα, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, διαβιβάζει τη δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος του Ν. 2308/1995 με το αντίγραφο της πράξης και το τυχόν αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος στον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Δ/νση Έργων, Μεσογείων 288, Χολαργός 15562, Αθήνα

 1. Η χορήγηση βεβαιώσεων από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετικά με την ανωτέρω άρση υποχρέωσης ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2022- Νέος τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν. 23081995 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: «Νέος τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν. 2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων (άρθρ. 5 παρ. 3 του Ν. 2308/1995) στους Προκαποδιστριακούς Δήμους Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και στις Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γέφυρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το με αριθμ. πρωτ. οικ. ΝΔ 0118/2201673 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με το οποίο από την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 αλλάζει προσωρινά, αποκλειστικά και μόνο για τα ακίνητα που βρίσκονται στους στους Προκαποδιστριακούς Δήμους Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και στις Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γέφυρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο τρόπος υποβολής Δηλώσεων (Δ2) του Ν. 2308/1995 δυνάμει του άρθρ. 5 παρ. 3 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις, ως ακολούθως:

Οι δηλώσεις Ν. 2308/1995, θα υποβάλλονται στο www.ktimatologio.gr μαζί με την πράξη και το τοπογραφικό διάγραμμα σε σαρωμένη μορφή (αν αυτό έχει επισυναφθεί στη μεταγραπτέα ή εγγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νομοθεσία).

Στη συνέχεια, και αφού προηγουμένως καταβληθεί από τον πολίτη το πάγιο τέλος κτηματογράφησης μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, θα εμφανίζεται η υποβληθείσα δήλωση (Προεπισκόπηση) και θα εκδίδεται το έντυπο «Επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης.» Προκειμένου να μεταγραφεί ή εγγραφεί η πράξη, θα προσκομίζεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο η πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα μαζί με την εκτυπωμένη Προεπισκόπηση και εκτυπωμένο το παραπάνω έντυπο

Στην τελική προεπισκόπηση, που θα εκτυπωθεί, δεν θα πρέπει να εμφανίζεται το υδατογράφημα με την ένδειξη «προσωρινή καταχώριση δήλωσης», γιατί αυτό θα σημαίνει ότι δεν έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης, όπως απαιτείται από το νόμο.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 2/2022 – ΑΫΛΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΕΜΑ: «Άυλο διαζύγιο»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 6390/31.12.2021 η υπ’ αριθμ. 70057 οικ./ 23.12.2021 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Επικρατείας, με τίτλο «Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)».

Επιγραμματικά, η διαδικασία της έκδοσης του άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), περιγράφεται ως εξής:

1) Τόπος και τρόπος διενέργειας της διαδικασία έκδοσης του άυλου συναινετικού διαζυγίου

Η διαδικασία έκδοσης του άυλου συναινετικού διαζυγίου διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), εφεξής ΕΨΠ.

2) Αυθεντικοποίηση των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων – χρηστών

Για την υποβολή αιτήματος και την εκκίνηση της διαδικασίας της παρούσης, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων – χρηστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 24 ν. 4727/2020, ήτοι με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με τη χρήση των κωδικών–διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

β) Με τη χρήση των κωδικών–διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρ. 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρ. 36 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) σε τρίτη χώρα, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και των ιδρυμάτων πληρωμών όπως ορίζονται στο άρθρ. 1 του ν. 4537/2018 (Α’ 84),

γ) Με τη χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.

3) Εκκίνηση διαδικασίας / δημιουργία υπόθεσης λύσης γάμου

Την διαδικασία του άυλου διαζυγίου εκκινεί ένας εκ των δύο δικηγόρων (των μερών που επιθυμούν τη λύση του γάμου), ο οποίος συνδέεται στην εφαρμογή μέσω κωδικών «PORTAL OLOMELEIA» και δημιουργεί σε αυτή την Υπόθεση της λύσης του γάμου εκκινώντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία.

4) Άντληση στοιχείων από Μητρώο Πολιτών

Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας, η εφαρμογή ανακτά αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρ. 84 του ν. 4727/2020 και το άρθρ. 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), τα εξής στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών:

α. όνομα και επώνυμο κάθε συζύγου, τους Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. αυτών,

β. το είδος του γάμου, όπως προκύπτει από την αυτόματη λήψη της ενεργής ληξιαρχικής πράξης γάμου και

γ. τον αριθμό των τέκνων που τυχόν έχουν οι σύζυγοι, καθώς και στοιχεία αυτών, μέσω αυτόματης λήψης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Προσοχή: Σε περίπτωση κατά την οποία τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, η διαδικασία δεν προχωρά.

5) Εισαγωγή τελικού σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού – Ενημέρωση εκκίνησης της διαδικασίας

Ο δικηγόρος που εκκινεί την ηλεκτρονική διαδικασία, καταχωρεί υποχρεωτικά στην εφαρμογή το τελικό σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού στο σχετικό πεδίο της εφαρμογής. Περαιτέρω, καταχωρεί υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαιογράφου, επιλέγοντάς τον από τη λίστα των συμβολαιογράφων, καθώς επίσης τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιδίκου δικηγόρου. Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων, ο δικηγόρος που εκκινεί τη διαδικασία, είτε αποθηκεύει προσωρινά την υπόθεση, είτε προχωρά σε οριστική υποβολή της αίτησης. Μετά το πέρας της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, οι δύο δικηγόροι, οι δύο σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος, λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την εκκίνηση της διαδικασίας. Ειδικότερα δε, ο αντίδικος δικηγόρος ενημερώνεται ηλεκτρονικά, προκειμένου να εισέλθει στην εφαρμογή και να επιβεβαιώσει όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί. Στο σημείο αυτό, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους, εισάγοντας υποχρεωτικά και τον λόγο ακύρωσης, οπότε και αποστέλλεται ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλα τα μέρη προς γνώση τους.

6) Επιβεβαίωση στοιχείων και αναμονή επιβεβαίωσης από τον έτερο δικηγόρο

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων της υπόθεσης από τον έτερο δικηγόρο, καθώς και την εισαγωγή από αυτόν των επιπλέον στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης, εγκρίνεται από αυτόν το καταχωρημένο από το δικηγόρο τελικό σχέδιο του συμφωνητικού, και είτε απορρίπτει είτε επιβεβαιώνει το περιεχόμενο αυτού. Ο δικηγόρος που αποδέχεται τα στοιχεία της υπόθεσης, καταχωρεί τα στοιχεία του, ώστε να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη. Στο σημείο αυτό, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε εκ των δύο δικηγόρων, εισάγοντας υποχρεωτικά και τον λόγο ακύρωσης, οπότε και αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα μέρη προς ενημέρωση.

7) Ενημέρωση συζύγων / έγκριση ή απόρριψη του σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού

Σε επόμενο στάδιο, οι σύζυγοι εισέρχονται στην εφαρμογή, μέσω κωδικών taxisnet, και λαμβάνουν γνώση του εγκεκριμένου, από αμφότερους τους δικηγόρους, σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού. Κατόπιν αυτών, εγκρίνουν ή απορρίπτουν το σχέδιο. Σε περίπτωση έγκρισης του περιεχομένου του συμφωνητικού, μέσω επιβεβαίωσης, οι σύζυγοι εισάγουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύνταξη της πράξης. Μόλις και οι δύο σύζυγοι εγκρίνουν το συμφωνητικό, αποστέλλεται σε όλα τα μέρη (δικηγόροι, σύζυγοι, συμβολαιογράφος) ηλεκτρονική ενημέρωση για τη συναίνεση των συζύγων, οπότε και σηματοδοτείται η εκκίνηση της δεκαήμερης προθεσμίας του άρθρ. 1441 του Αστικού Κώδικα. Στο σημείο αυτό, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους, εισάγοντας υποχρεωτικά και τον λόγο ακύρωσης, οπότε και αποστέλλεται ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλα τα μέρη.

8) Προθεσμία 10 ημερών

Μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών, προθεσμία η οποία εκκινεί από την ημέρα που οι σύζυγοι ενέκριναν το σχέδιο που επεξεργάστηκε και καταχωρήθηκε από τους δικηγόρους, ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα μέρη δεν δύναται να υπαναχωρήσουν μέσω της εφαρμογής, ενώ διατηρούν το δικαίωμα υπαναχώρησης κατόπιν συνεννόησης με τον συμβολαιογράφο. Κατόπιν αυτού, όλα τα μέρη, ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την παρέλευση της προθεσμίας. Στην περίπτωση κατά την οποία τα μέρη, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, αδρανήσουν να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης στην ήδη υπάρχουσα υπόθεση, εντός τριών (3) μηνών από την εκκίνηση της διαδικασίας, η υπόθεση που έχει δημιουργηθεί ακυρώνεται αυτόματα μέσω της εφαρμογής και τα μέρη θα πρέπει να εκκινήσουν την διαδικασία από την αρχή.

9) Είσοδος συμβολαιογράφου

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι πρέπει να συνδεθεί στην εφαρμογή μέσω κωδικών taxisnet. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο συμβολαιογράφος δύναται να επεξεργαστεί το τελικό συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσεως γάμου. Κατόπιν, ο συμβολαιογράφος, δύναται να κατεβάσει το έγγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης σε ψηφιακή μορφή.

10) Υπογραφή τελικής πράξης

Την τελική συμβολαιογραφική πράξη δύνανται να εγκρίνουν οι σύζυγοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, δυνάμει του άρθρ. 24 του ν. 4727/2020 μέσω της εφαρμογής, είτε να υπογράφουν εκτός της εφαρμογής δια ζώσης ιδιοχείρως, είτε με ηλεκτρονική υπογραφή ισοδύναμη της ιδιόχειρης (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή). Ο συμβολαιογράφος, ως δημόσιος λειτουργός, τηρεί στο αρχείο του το υπογεγραμμένο φυσικό ή εγκεκριμένο ψηφιακό έγγραφο. Μέχρι και τη στιγμή που η συμβολαιογραφική πράξη θα εγκριθεί και από τους δύο αντίδικους, δύναται να ακυρώνεται η διαδικασία από τον συμβολαιογράφο. Μόλις ολοκληρωθεί η ακύρωση, τότε αποστέλλεται ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους.

11) Ολοκλήρωση διαδικασίας από συμβολαιογράφο

Μόλις εγκριθεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για να οριστικοποιήσει το διαζύγιο, επιλέγοντας και επιβεβαιώνοντας την επιλογή του, εισάγοντας τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης και την ημερομηνία σύνταξής της. Κατά το στάδιο αυτό, απαγορεύεται να ακυρωθεί η διαδικασία. Ο συμβολαιογράφος κατά την οριστικοποίηση τηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το κείμενο της συμβολαιογραφικής πράξης στην εφαρμογή, βάση αλλαγών που τυχόν προέκυψαν κατά την υπογραφή. Κατά το στάδιο αυτό, η εφαρμογή θα αποστέλλει  την τελική συμβολαιογραφική πράξη στις θυρίδες των δύο πολιτών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Οι σύζυγοι, οι δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, οι σύζυγοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά προκειμένου να προβούν σε Πνευματική Λύση του γάμου. Η εφαρμογή ενημερώνει το μητρώο πολιτών μέσω διαλειτουργικότητας, το οποίο επιστρέφει έναν κωδικό /μοναδικό αναγνωριστικό, με βάση τον οποίο οι σύζυγοι ή οι δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν αυτό χρειαστεί. Οι δύο σύζυγοι, οι δύο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού σφάλματος κατά την επικοινωνία με το μητρώο των πολιτών, ο συμβολαιογράφος θα λάβει γνώση ηλεκτρονικά περί του σχετικού σφάλματος και θα έχει τη δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

12) Πνευματική λύση του γάμου – Εισαγωγή στοιχείων από συμβολαιογράφο

Αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης του γάμου και ειδικότερα την ημερομηνία έκδοσης αυτής, την αρμόδια Μητρόπολη και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστική 3/2022 – Παράταση ως 31-3-2022 της ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής & των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ: «Παράταση ως 31-3-2022 της ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. 479988/2021 (ΦΕΚ Β’ 6248/27.12.2021) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Ν. 4251/2014 και του Π.Δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7396/24.3.2021 (Β’ 1223) Υπουργικής Απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022.

Στην παρούσα, επισυνάπτεται η σχετική Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. πρωτ.  485324/21/28.12.2021 του Τμήματος Θεσμικής Λειτουργίας του αρμόδιου Υπουργείου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας