Εγκύκλιος Συντονιστικής 23/2014 – Κοινοποίηση ΠΟΛ 1052/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1052/17-2-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 389/19-2-2014), με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 24/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΔΟΥ Πρέβεζας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τo με αριθμό πρωτοκόλλου 3719/18-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΔΟΥ Α΄Αθηνών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τo με αριθμό πρωτοκόλλου 14921/19-02-2014 έγγραφο της A’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως,

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 18-2-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαδικασία εκτέλεσης του πιλοτικού ʺπρογράμματοςʺ μεταξύ Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. και ΕΚΧΑ κατά τους όρους του υπογραφέντος στις 6-2-2014 συνυποσχετικού συνεργασίας (προγραμματισμός επιμόρφωσης συναδέλφων-βάση δεδομένων server-πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής).

2-) Συνεργασία με ΟΤΕ για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..

3-) Συνεργασία με ΟΤΕ για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και υποδομών ηλεκτρονικής υποστήριξης (cloud κ.λπ.).

4-) Ενημέρωση του Προέδρου για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν συμβολαιογραφικά θέματα.

5-) Παροχή εντολής για κατάθεση αιτήσεων συντηρητικής κατάσχεσης για τη διασφάλιση των οφειλών προς το Σύλλογο.

6-) Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 19965/2013, 19973/2014 & 19999/2014.

7-) Ανάκληση της από 23.1.2014 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την υπ’αριθμ.105/17.1.2014 αίτηση.

😎 Αιτήσεις.

9-) Βοηθήματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος 21/2014-Διαβίβαση εγγράφων Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης & Α’ ΔΟΥ Πειραιά

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) τo με αριθμό πρωτοκόλλου 8921/12-02-2014 έγγραφο της Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-1991 έως και 31-12-2007, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως,

και β) το με αριθμό πρωτοκόλλου 6678/12-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά (Υπουργείο Οικονομικών) για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Διανομή Μερίσματος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη Τρίτη  18.2.2014 θα αρχίσει η διανομή μερίσματος από το κεντρικό ταμείο του Συλλόγου  Αθηνών.

 

Για τους συναδέλφους του Πρωτοδικείου Πειραιά η είσπραξη θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου στον Πειραιά, Τρίτη 18.2.2014 και Τετάρτη 19.2.2014 και τις λοιπές ημέρες από το κεντρικό ταμείο του Συλλόγου στην Αθήνα.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΙΟΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

Δελτίου Τύπου 11/2/2014 – Υπόμνηση Προσεχών Εκδηλώσεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4- ΤΗΛ 210 3303565

 

Αθήνα, 12.2.2014

αριθ. πρωτ.  365

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11.2.2014

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Α.    1η  ΜΑΡΤΙΟΥ  2014,  ΗΜΕΡΑ  ΣΑΒΒΑΤΟ   ΩΡΑ 11 π.μ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ:

οδός Πατησίων αριθ. 44, τηλ: 213-2144800

Είσοδος  δωρεάν – τιμή κατ’ άτομο 5 ευρώ για ξενάγηση.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι  27 Φεβρουαρίου 2014 στο τηλ/fax του Συλλόγου 210-3303565.

Σας περιμένουμε στην πρώτη  επιμορφωτική – πολιτιστική   εκδήλωσή μας. ‘Οσοι επιθυμούν μπορούν να παραμείνουν μετά το τέλος της ξενάγησης στο κυλικείο του Μουσείου για ένα καφέ, τοστ, ποτό κλπ.

 

Β.    9 η   ΜΑΡΤΙΟΥ  2014,  ΗΜΕΡΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΩΡΑ 12:30 μ.μ.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – ΓΛΕΝΤΙ:

Στην Κοσμική – Μουσική  Ταβέρνα «ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ»

οδός Π. Σταύρου 5 – Ν.Φιλοθέη (Λ.  Κηφισίας) Γέφυρα Κατεχάκη

τηλ.: 210- 6926049

 

ΠΛΟΥΣΙΟ ΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ

Μπιφτεκάκι σχάρας, λουκάνικο καπνιστό, σνιτσελάκι, μπιφτεκάκι            γαλοπούλας, πιπεριά φλωρίνης, ντολμαδάκι, 2 φλογέρες ζαμπόν –           τυρί.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΙΑΤΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ (ένα από)

α) Μοσχαράκι σε πήλινο, β) Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, γ) Σνίτσελ, δ) Χοιρινή μπριζόλα και ε) Μπιφτέκι μοσχαρίσιο.

Γαρνιτούρες: ρύζι «πανδαισία», πατάτες φούρνου αμυγδάλου με   Σουσάμι.  Σαλάτα ανάμεικτη ανά δύο άτομα (ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, κόκκινο λάχανο, καρότο, κάπαρη, φασόλι μαυρομάτικο, καλαμπόκι, ελιά ροδέλα, σουσάμι). Παραδοσιακό γλυκό με γιαούρτι.

ΠΟΤΑ:  (κρασί, μπύρες, αναψυκτικά) απεριόριστα.

 

Τιμή κατ’ άτομο 20 ευρώ

 

Μην λείψει κανείς από το πρώτο ραντεβού  ξενοιασιάς κεφιού, ψυχαγωγικής ανάτασης και διασκέδασης.

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ/fax του Συλλόγου 210-3303565 το συντομότερο  δυνατόν (για να κρατηθούν ανάλογες θέσεις), το αργότερο όμως μέχρι 5 Μαρτίου 2014 Προπληρωμή του αντιτίμου Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη στα Γραφεία του Συλλόγου ή αποστολή του αντιτίμου ταχυδρομικώς και γνωστοποίηση  τηλεφωνικώς επίσης στα Γραφεία του Συλλόγου. Για Δηλώσεις συμμετοχής εκτός των ημερών λειτουργίας  του Γραφείου στα τηλέφωνα του Προέδρου κ.Αριστείδη Δράγιου 210-3825914 – 210-3845616 και κιν.6974858801

 

Σας περιμένουμε με τα παιδιά σας και τους φίλους σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΙΟΣ

 

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2014 – Ασφαλιστικές εισφορές 2013 ΤΑΝ & ΤΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός κατώτατων εισφορών καταβλητέων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στη Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.) για το 2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

α)  το έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2013, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014.  Επισημαίνουμε ότι η εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (η οποία αφορά όλους τους ασφαλισμένους, δικηγόρους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές & συμβολαιογράφους και ανέρχεται στο ποσό των 120 ευρώ ετησίως) πρέπει να καταβληθεί μέσα στην ανωτέρω προθεσμία (Ε.Τ.Ε.-κωδικός αιτιολογίας 70-Ο.Α.Ε.Δ.) ανεξαρτήτως ποσού ασφαλιστικής εισφοράς και κατηγορίας ασφαλισμένου και

β) το από 27.01.2014 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) – Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.)  σχετικά με τα κατώτατα όρια ασφαλιστικών εισφορών έτους 2013 που πρέπει να καταβληθούν στον Τομέα Συμβολαιογράφων μέχρι 31 Μαρτίου 2014.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι η εκπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται πλέον με τόκο υπερημερίας 0,68% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Α.Ν. (www.tnomik.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Σ. (www.tas.org.gr).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Ανακοίνωση για αναβάθμιση εφαρμογής ΥΜΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν σημερινής ειδοποίησής μας από την ΚΕΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα το βράδυ θα ενεργοποιηθεί η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Υ.Μ.Σ. και επομένως δεν θα είναι σε λειτουργία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της αυριανής ημέρας. Σας υπενθυμίζουμε ότι είχαμε αποστείλει τη σχετική με αριθμό 18/31-01-2014 εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Επισημαίνουμε ότι οι υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη με την παλιά έκδοση θα ολοκληρωθούν με την έκδοση αυτή (παλιά) και δεν θα επηρεαστούν καθόλου από την αναβάθμιση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Κοινοποίηση πρόσκλησης ΔΣ 11 2 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Ενημέρωση  από τον Πρόεδρο για τις εξελίξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό & στο εξωτερικό.

2-) Ενημέρωση για τη διανομή μερίσματος με βάση τις εισπράξεις δικαιωμάτων από ελέγχους.

3-) Παροχή εντολής για κατάθεση αιτήσεων συντηρητικής κατάσχεσης για τη διασφάλιση των οφειλών προς το Σύλλογο.

4-) Θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α και Φ.Α.Π.-Ατομική φορολογία συμβολαιογράφου-Κώδικας απεικόνισης συναλλαγών.

5-) Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 19965/2013 & 19973/2014.

6-) Ανάκληση της από 23.1.2014 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την υπ’αριθμ.105/17.1.2014 αίτηση.

7-) Αιτήσεις.

😎 Βοηθήματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης